Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak wojna wskazuje na istnienie Boga?

20 marca 2022

Andrzej Kempczyński
Izaj 2:1-5