Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Zmagania z wątpliwościami

6 marca 2022

Andrzej Kempczyński
Ps 73