Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przypowieść o talentach

20 lutego 2022

Aleksander Janus
Mt 25:14-30