Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Miłość Boga do człowieka okazana w Jezusie

13 lutego 2022

Andrzej Kempczyński
Jan 3:16