Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Władza sprawująca rządy - część 3

6 lutego 2022

Andrzej Kempczyński
Rzym 13:1-7