Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

PAN jest dobrym Pasterzem

12 grudnia 2021

Andrzej Kempczyński
Ps 23:2-3