Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak mogę służyć w kościele? - część 1

14 listopada 2021

Andrzej Kempczyński
Ef 4:1-16