Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Bardziej organizm niż organizacja

7 listopada 2021

Janusz Sylwestrowicz
1 Kor 12:12-31