Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim dla kościoła jest Chrystus?

3 października 2021

Andrzej Kempczyński
Ef 5:21-33