Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Posługa apostoła Pawła

12 września 2021

Andrzej Kempczyński
2 Kor 5:11-6:10