Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przypowieść o dziesięciu pannach

29 sierpnia 2021

Bartosz Rodak
Mt 25:1-13