Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

To jest mój ukochany Syn, Jego słuchajcie

22 sierpnia 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 9:2-13