Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus myje nogi swoim uczniom

1 sierpnia 2021

Andrzej Kempczyński
Jan 13:1-17