Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Ewangelizacja jako podstawa egzystencji kościoła

18 lipca 2021

Bartosz Rodak
nd