Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Za kogo mnie uważacie?

20 czerwca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 8:27-30