Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Uzdrowienie niewidomego

13 czerwca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 8:22-26