Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kwestia znaków i cudów

30 maja 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 8:11-21