Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie - część 3

23 maja 2021

Andrzej Kempczyński
Jan 4:23-26