Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy wspierasz finansowo służbę Słowa w swoim zborze?

18 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
1 Kor 9:1-18