Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Gdy spotyka cię fala nieszczęść

11 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
Job 1:13-22