Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina

4 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
Rzym 6:1-11