Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Co się wydarzyło na krzyżu Golgoty (i jaki to ma wpływ na nas)?

2 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 15:22-47; Hbr 9:28