Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Co czyni człowieka nieczystym w Bożych oczach?

7 marca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 7:14-23