Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Miejsce ludzkiej tradycji w oddawaniu Bogu czci

28 lutego 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 7:1-13