Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Na czym polega zawierzenie Bogu?

21 lutego 2021

Andrzej Kempczyński
Hbr 6:1