Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czym jest odwrócenie się od martwych uczynków?

14 lutego 2021

Andrzej Kempczyński
Hbr 6:1