Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu - część 1

31 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Hbr 5:11 - 6:2