Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Podstawy nauki o Chrystusie

24 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Hbr 5:11 - 6:3