Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czym jest nowe narodzenie?

17 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Jan 3:1-8