Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Definicja ucznia Jezusa Chrystusa

3 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Mt 28:16-20