Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Potrzebujemy ofiary, która nas uświęci

13 grudnia 2020

Andrzej Kempczyński
Hbr 10:10