Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Wdzięczność

29 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
Kol 3:15c