Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Postępowanie zgodne z prawdą ewangelii w dobie koronawirusa

22 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
Gal 2:11-14