Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Międzynarodowy dzień modlitwy o prześladowych chrześcijan

15 listopada 2020

Open Doors
1 Tes 5:1-6