Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Ofiara czy posłuszeństwo?

8 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
1 Sam 15