Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Chodzenie po wodzie

1 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
Mt 14:22-33