Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jaką ewangelię głosili apostołowie?

4 października 2020

Andrzej Kempczyński
nd.