Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dowód Bożej miłości względem nas

13 września 2020

Andrzej Kempczyński
Rzym 5:8