Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przypowieść o synach marnotrawnych

30 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
Łk 15:11-32