Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak biec, aby dobiec do mety?

23 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
Hbr 12:1-3