Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim jestem? Część 7 - Jeśli jestem w Chrystusie to jestem Bożym dzieckiem

16 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
n.d.