Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim jestem? Część 6 - Jestem grzesznikiem

9 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 2:15-17, 3:1-24