Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim jestem? Część 4 - Jestem stworzony do relacji z Bogiem (1)

19 lipca 2020

Andrzej Asijuk
1 Mojż 2:15 - 3:24