Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim jestem? Część 2 - Jestem Bożym stworzeniem

5 lipca 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 1:24-31