Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim jestem? Część 1 - Czym i jak ważny jest światopogląd?

28 czerwca 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 1:1 - 2:3