Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus w swoim rodzinnym mieście

14 czerwca 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 6:1-6