Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo?

7 czerwca 2020

Andrzej Kempczyński
Ef 5