Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus daje nadzieję, która wykracza poza chorobę czy śmierć

31 maja 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 5:21-43