Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Zamilcz! Uspokój się!

17 maja 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 4:35-41