Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przypowieści o Bożym Królestwie

10 maja 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 4:21-34